Podaruj 1 procent

Świadomość procentuje dla Ciebie i Twoich bliskich

Jeśli chcesz wiedzieć jak:

Działając na rzecz promowania świadomego stylu życia, Fundacja regularnie podejmuje się realizacji ambitnych projektów. Dzięki wsparciu Waszego 1% podatku właśnie startujemy z najnowszym z nich, który koncentruje się na kształtowaniu właściwych postaw i wspierających nawyków, w oparciu o założenia Strategii 5S, u dzieci i młodzieży. Jego innowacyjność polega na jednoczesnej aktywizacji rodziców, dziadków a także nauczycieli.
Dzieciństwo i młodość to okresy, które mają największy wpływ na kształtowanie świadomości i zachowań związanych z szeroko pojętym zdrowiem. To właśnie wtedy wyrabiamy w sobie postawy i nawyki, które w późniejszych okresach decydują o naszej kondycji psycho-fizycznej oraz podejmowanych w przyszłości wyborach, rzutujących w konsekwencji na stan naszego zdrowia.
Aktualne statystyki są bezwzględne. Według standardów WHO prawie 1/3 8-latków w Polsce ma nadwagę lub zmaga się z otyłością. Nadciśnienie tętnicze występuje w co trzeciej , a cukrzyca w co ósmej rodzinie w Polsce. Jednak zdrowie to zarówno stan ciała jak i umysłu, które pozostają ze sobą w ścisłym i nierozerwalnym związku. Emocje i stres w sposób szczególny decydują o dobrostanie psycho-fizycznym. Dzieci i młodzież na co dzień konfrontują się z trudnymi sytuacjami, chociaż my jako opiekunowie możemy nie widzieć ich takimi. Sytuacji tych jest często zbyt wiele aby młody człowiek mógł poradzić z nimi bez dodatkowego wsparcia ze strony najbliższych. Szkoła , a także dom rodzinny, często jeszcze dodatkowo podnoszą poprzeczkę wymagań. W tym obszarze dzieci i młodzież także doświadczają niepokojących objawów jak: lęk, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, wyobcowanie, a nawet zaburzenia odżywiania, sięganie po substancje odurzające czy depresja. Sytuacja jest więc poważna i oznacza, że trzeba jak najszybciej działać!
Za słowami muszą iść jednak czyny, dlatego Fundacja WHLF opracowała specjalny program mający na celu kształtowanie pozytywnych nawyków dotyczących świadomego stylu życia u dzieci i ich rodzin. Jego innowacyjność polega na jednoczesnym aktywnym udziale rodziców i dziadków, nauczycieli którzy - m.in. poprzez proces socjalizacji i naśladownictwo - mają olbrzymi wpływ na kształtowanie dziecięcej świadomości. Tylko wspólne, holistycznie ujęte działanie, może dać zadowalający efekt i przełożyć się na wypracowanie w całych rodzinach nawyków, które zapewnią poprawę jakości życia całych społeczności.
Projekt Świadomość procentuje będzie realizowany dzięki Wam z funduszy w ramach przekazanego przez Was 1% podatku.
Zebrane w ten sposób środki, pozwalają na sfinansowanie go w zakresie realizacji i promocji.
Spraw by Twój 1% podatku zaprocentował w przyszłości
WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION:
NUMER KRS: 0000594691

Program będziemy realizować w następujących obszarach:

Program edukacyjny Fundacji cechuje holistyczne podejście do człowieka w oparciu o Strategię 5S, które definiuje zdrowie jako całość naszego życia, a nie coś odrębnego i teoretycznego. W tych obszarach znajduje się każdy element codzienności, nad którym można pracować. Zdrowie kryje się w małych decyzjach każdego dnia, a nie tylko wielkich postanowieniach, dlatego właśnie nauka takiego spojrzenia od najmłodszych lat okazuje się największą nadzieją na zapewnienie dzieciom dobrego startu.
Program Świadomość procentuje obejmują następujące działania:
  • wsparcie rodziców w aktywne zaangażowanie placówek edukacyjnych, do których uczęszczają ich dzieci w celu promowania świadomego stylu życia i aktywnych postaw prozdrowotnych. przeprowadzenie szeregu webinarów dla rodziców/opiekunów/nauczycieli pozwalających lepiej zrozumieć postrzeganie otaczającego świata przez dzieci i młodzież. W trakcie webinarów Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi, motywacji, lepszej komunikacji, pracy nad emocjami i mocnymi stronach swoich podopiecznych, a także jak wprowadzać zdrowe nawyki w aby zagościły na stałe w życiu całych rodzin, poprawiając ich dobrostan.
  • przeprowadzenie szeregu webinarów dla dzieci i młodzieży – w myśl zasady „nic o nas, bez nas”. Młody człowiek wymaga jak największej autonomii. Powinien mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy samodzielnie, a w przypadku zdrowego stylu życia także wprowadzania jej do życia i funkcjonowania całej rodziny. Dzieci mają ogromny wpływ na wprowadzanie dorosłych w zmieniający się świat. Pozwólmy więc już na tym etapie zmieniać go na lepsze!
  • wydanie pod okiem Ekspertów materiałów edukacyjnych dla dzieci w sposób przystosowany dla odpowiednich grup wiekowych
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, młodzieży, rodziców oraz dziadków i formowanie u nich świadomej, odpowiedzialnej postawy;
Dołącz do programu (link z przekierowaniem do podstrony jak już będzie gotowa)
To od Waszego zaangażowania zależy bowiem, do ilu szkół, rodziców i nauczycieli trafi nasz program. Przekazując 1% podatku Fundacji WHLF, pomożecie go sfinansować i zwiększycie nasze możliwości. Dodatkowo gorąco zachęcamy Was do przesyłania tej informacji do dyrekcji szkół do których uczęszczają Wasze dzieci, ich wychowawców i nauczycieli, a także innych rodziców.
Co istotne, poza aspektami prozdrowotnymi i świadomościowymi, nasz program ma również na celu spajanie rodzin i zmienianie ich życia na lepsze. Promowanie wspólnego udziału w czynnych formach wypoczynku czy wspólnego pracowania nad wdrożeniem właściwych nawyków żywieniowych (np. wspólną pracę z dzieckiem nad udostępnionymi materiałami) to działania o charakterze stricte prorodzinnym. Bo chociaż nasz program w głównej mierze koncentruje się na dzieciach, to przecież nigdy nie jest za późno, by zacząć kształtować na nowo swoje życie. W sposób świadomy, odpowiedzialny, zdrowy i przyszłościowy.
Jeszcze raz zachęcamy Was do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji WHLF i wspierania naszego programu!
WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION:
NUMER KRS: 0000594691

DLACZEGO WARTO?

growing_up_icon
Dzieciństwo i młodość to okresy, które mają największy wpływ na kształtowanie świadomości i zachowań związanych z szeroko pojętym zdrowiem. To właśnie wtedy wyrabiamy w sobie postawy i nawyki, które w późniejszych okresach decydują o naszej kondycji psycho-fizycznej oraz podejmowanych w przyszłości wyborach, rzutujących w konsekwencji na stan naszego zdrowia.
family_icon
Ważny jest tutaj aktywny udziale rodziców/ opiekunów i nauczycieli, którzy - m.in. poprzez proces socjalizacji i naśladownictwo - mają olbrzymi wpływ na kształtowanie dziecięcej świadomości. Tylko wspólne, holistycznie ujęte działanie, może dać zadowalający efekt i przełożyć się na wypracowanie w całych rodzinach nawyków, które zapewnią poprawę jakości życia całych społeczności.
percent1_icon
Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji World Healthy Living Foundation i wspomóż realizację programu na rzecz kształtowania świadomych nawyków wśród dzieci i młodzieży Zadbajmy wspólnie o lepszą przyszłość!