Podaruj 1 procent

Świadomość procentuje dla Ciebie i Twoich bliskich

Jeśli chcesz wiedzieć jak:

Działając na rzecz promowania świadomego stylu życia, Fundacja regularnie podejmuje się realizacji  ambitnych projektów. Najnowszy z nich, który wystartuje już wkrótce, koncentruje się na kształtowaniu właściwych postaw i wspierających nawyków, również  tych żywieniowych, u dzieci. Jego innowacyjność polega na jednoczesnej aktywizacji rodziców i dziadków.
Dzieciństwo i młodość to okresy, które mają największy wpływ na kształtowanie świadomości i zachowań związanych z szeroko pojętym zdrowiem. To właśnie wtedy wyrabiamy w sobie postawy i nawyki, które w późniejszych okresach decydują o naszej kondycji psycho-fizycznej oraz podejmowanych w przyszłości wyborach, rzutujących w konsekwencji na stan naszego zdrowia.
Aktualne statystyki są bezwzględne. Według standardów WHO prawie 1/3 8-latków w Polsce ma nadwagę lub zmaga się z otyłością. Nadciśnienie tętnicze występuje w co trzeciej , a cukrzyca w co co ósmwej rodzinie w Polsce. Sytuacja jest więc poważna i oznacza, że trzeba jak najszybciej działać!
Za słowami muszą iść jednak czyny, dlatego Fundacja WHLF opracowała specjalny program mający na celu kształtowanie pozytywnych nawyków dotyczących świadomego stylu życia u dzieci i ich rodzin. Jego innowacyjność polega na jednoczesnym aktywnym udziale rodziców i dziadków, którzy - m.in. poprzez proces socjalizacji i naśladownictwo - mają olbrzymi wpływ na kształtowanie dziecięcej świadomości. Tylko wspólne, holistycznie ujęte działanie, może dać zadowalający efekt i przełożyć się na wypracowanie w całych rodzinach nawyków, które zapewnią poprawę jakości życia całych społeczności.
Podstawą programu jest przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji, która za zebrane w ten sposób środki, sfinansuje go w zakresie realizacji i promocji.

Program będziemy realizować w następujących obszarach:

Działając na rzecz promowania świadomego stylu życia, Fundacja regularnie podejmuje się realizacji  ambitnych projektów. Najnowszy z nich, który wystartuje już wkrótce, koncentruje się na kształtowaniu właściwych postaw i wspierających nawyków, również  tych żywieniowych, u dzieci. Jego innowacyjność polega na jednoczesnej aktywizacji rodziców i dziadków.
  • wydanie pod okiem Ekspertów materiałów edukacyjnych dla dzieci (między innymi w formie interaktywnej książeczki, która  w przystępny sposób przybliży zagadnienia);
  • wydanie poradnika dla rodziców i dziadków dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków (między innymi dotyczących żywienia, aktywności fizycznej, uważności czy metod relaksacji);
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, młodzieży, rodziców oraz dziadków i formowanie u nich świadomej, odpowiedzialnej postawy;
  • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnych, wspólnie realizowanych form wypoczynku;
  • wsparcie rodziców w aktywne zaangażowanie placówek edukacyjnych, do których uczęszczają ich dzieci w celu promowania świadomego stylu życia i aktywnych postaw prozdrowotnych. 
Szczególne znaczenie ma ostatni obszar. To od Waszego zaangażowania zależy bowiem, do ilu szkół i przedszkoli trafi nasz program. Przekazując 1% podatku Fundacji WHLF, pomożecie go sfinansować i zwiększycie nasze możliwości. Dodatkowo gorąco zachęcamy Was do zgłaszania szkół i przedszkoli, które następnie znajdą się na naszej trasie.
Co istotne, poza aspektami prozdrowotnymi i świadomościowymi, nasz program ma również na celu spajanie rodzin i zmienianie ich życia na lepsze. Promowanie wspólnego udziału w czynnych formach wypoczynku czy wspólnego pracowania nad wdrożeniem właściwych nawyków żywieniowych (np. wspólną pracę z dzieckiem nad udostępnionymi materiałami) to działania o charakterze stricte prorodzinnym. Bo chociaż nasz program w głównej mierze koncentruje się na dzieciach, to przecież nigdy nie jest za późno, by zacząć kształtować na nowo swoje życie.  W sposób świadomy, odpowiedzialny, zdrowy i przyszłościowy.
Jeszcze raz zachęcamy Was do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji WHLF i wspierania naszego programu!

Dlaczego warto?

growing_up_icon
Dzieciństwo i młodość to okresy, które mają największy wpływ na kształtowanie świadomości i zachowań związanych z szeroko pojętym zdrowiem. To właśnie wtedy wyrabiamy w sobie postawy i nawyki, które w późniejszych okresach decydują o naszej kondycji psycho-fizycznej oraz podejmowanych w przyszłości wyborach, rzutujących w konsekwencji na stan naszego zdrowia.
family_icon
Ważny jest tutaj aktywny udziale rodziców i dziadków, którzy - m.in. poprzez proces socjalizacji i naśladownictwo - mają olbrzymi wpływ na kształtowanie dziecięcej świadomości. Tylko wspólne, holistycznie ujęte działanie, może dać zadowalający efekt i przełożyć się na wypracowanie w całych rodzinach nawyków, które zapewnią poprawę jakości życia całych społeczności.
percent1_icon
Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji World Healthy Living Foundation i wspomóż realizację programu na rzecz kształtowania świadomych nawyków wśród dzieci przy aktywnym zaangażowaniu rodziców i dziadków. Zadbajmy wspólnie o lepszą przyszłość!

Nasi partnerzy