WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION

dowiedz się kim jesteśmy

WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION

World Healthy Living Foundation powstała, z inicjatywy Bartosza Królikowskiego, Piotra Pacyga, Norberta Janeczka i Łukasza Godynia, 30 Grudnia 2015 roku. Ideą, która przyświecała Fundatorom było stworzenie organizacji, która aktywnie promować będzie działania na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa, popularyzacji aktywnego stylu życia i zmiany otaczającej rzeczywistości na sprzyjającą ludziom, którzy walczą o swoje marzenia, o uśmiech i zdrowie.

Nazwa Fundacji ma przypominać o tym, że nasze życie zależy od nas samych. Żyć Świadomie, to dbać o wszechstronny rozwój i aktywność fizyczną i psychiczną, która ma wpływ na naszą przyszłość i życie teraźniejsze.

Fundacja prowadzi również odpłatne formy zajęć, szkoleń, konferencji. Organizuje odpłatne wydarzenia i imprezy. Przychody uzyskane z prowadzonych zajęć przeznaczane są przez Fundację na współfinansowanie działalności statutowej.

Fundacja utrzymuje się głównie dzięki wsparciu sponsorów i pracy wolontariuszy. Fundacja skupia wokół siebie wielu sympatyków ze świata nauki, sportu, biznesu i kultury, dzięki czemu może prowadzić wszechstronną działalność, aby popularyzować Świadome Życie.

Głównymi celami
 • Propagowanie aktywnego stylu życia, w tym wśród osób 55+
 • Promocja rodziny i zachowań prozdrowotnych
 • Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ludzi
 • Pomoc osobom młodym, w dążeniu do dorosłego i zdrowego życia, aby w przyszłości mogły przekazać idee Fundacji kolejnym pokoleniom
 • Przekonanie obywateli, by dbali o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Poprawa, jakości życia zarówno, zdrowotnego, społecznego, ekonomicznego
 • Utrwalanie przekonania, że jakość naszego życia zależy od nas samych
Działalność Fundacji:
 • Kampania Społeczna Żyje Świadomie
 • Prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów
 • Prowadzenie szkoleń i akcji edukacyjnych
 • Wspieranie akcji promujących zdrowie

Podczas organizowanych wydarzeń w całej Polsce udzielamy wsparcia takim inicjatywom jak: Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki czy Fundacja Jesteśmy Blisko.

foundation film banner