Szukaj
AMBASADOR
Celina Nowakowska

Przedsiębiorca, instruktor nordic walking i animator środowiska lokalnego.

Pani Celina od wielu lat działa na rzecz lokalnych społeczności. Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Babiniec”, Centrum Wolontariatu i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej. Tworząc i koordynując liczne projekty wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym: bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych. Współpracowała z Bankiem Żywności w Chorzowie,  koordynując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska. Pracuje też z najmłodszymi, także tymi z niepełnosprawnościami, będąc kierownikiem i wychowawcą na obozach.

 W 2014 roku otrzymała Śląską Nagrodę Obywatelską za działalność społeczną w województwie śląskim.

Jako instruktor nordic walking i właścicielka sklepu ze zdrową żywnością „Eko-domek” (którego oficjalne otwarcie planuje na wrzesień 2019) w Kuźni Raciborskiej, promuje zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną i profilaktykę zdrowotną wśród dzieci, młodzieży i seniorów.