HEALTHY DAY

Buďte s nami na tom veľkolepom podujatí

Čo je to Healthy Day?

Healthy Day je výnimočné celodenné podujatie organizované nadáciou World Healthy Living Foundation raz za rok. Je to podujatie, ktoré spája všetkých nadšencov zdravého životného štýlu, propaguje starostlivosť o zdravie, správnu výživu a udržanie príslušnej fyzickej kondície.

Za podpory najlepších expertov sociálnej kampane Žijem uvedomelo ako aj ľudí z praxe, ktorí radi zdieľajú svoje poznatky o zdraví a kvalite života, a to prakticky aj teoreticky, účastníci dostanú príslušné pokyny ako si vytvoriť návyky na zachovanie zdravia.

Healthy Day, to sú:

  • teoretické prednášky a praktické rady expertov pre aplikáciu stratégie 5S každý deň. Na nás záleží, aké bude naše zdravie a život;
  • stretnutia s autormi radcov zdravého varenia;
  • stánky s knižkami o zdravom životnom štýle;
  • praktická výuka, ktorú vedú personálni tréneri a odborníci na relaxačné metódy;
  • nadobúdanie skúseností, energie, nadšenie a zároveň hlboký relax.