WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION

Dozveďte sa, kto sme

WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION

WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION vznikla z iniciatívy Bartoša Królikowski, Piotra Pacyga, Norberta Janeczka a Łukasza Godynia, 30. decembra 2015. Hlavnou myšlienkou, ktorá inšpirovala zakladateľov, bolo vytvorenie organizácie, ktorá bude aktívne podporovať úsilie o zlepšenie zdravotného stavu spoločnosti, popularizovať aktívny životný štýl a meniť realitu života tak, aby pre ľudí, ktorí bojujú za svoje sny, úsmev a zdravie bola priaznivejšia.

Názov nadácie má pripomínať, že náš život závisí od nás. Žiť uvedomelo znamemá snažiť sa o komplexný rozvoj fyzickej a duševnej činnosti, ktorá má vplyv na náš budúci život i súčasnosť.

Nadácia vedie spoplatnené kurzy, školenia, semináre a konferencie. Organizuje platené vzdelávacie a zábavné podujatia. Príjmy z činností vykonávaných nadáciou sú alokované na spolufinancovanie zákonných aktivít.

Nadácia existuje predovšetkým vďaka podpore sponzorov a práci dobrovoľníkov. Nadácia sústreďuje a zastrešuje mnoho priaznivcov zo sveta vedy, športu, obchodu a kultúry, takže v rámci svojich aktivít môže vykonávať všestrannú činnosť a popdporaovať tak propagáciu myšlienok "Uvedomelý život".

Hlavnými cieľmi
 • Propagácia aktívneho štýlu života, aj medzi ľuďmi 55+
 • Propagácia rodiny a pro-zdravotného správania
 • Vytváranie podmienok napomáhajúcich všestrannému rozvoju ľudí
 • Pomáhať mladým ľuďom, ktorí sa usilujú o zdravý život v dospelosti, aby v budúcnosti mohli odovzdávať myšlienky nadácie budúcim generáciám
 • Presviedčanie ľudí, aby sa starali o svoje fyzické a duševné zdravie
 • Zlepšenie kvlaity života na všetkých úrovniach, zdravotnej sociálnej i ekonomickej
 • Upevňovanie presvedčenia, že kvalita našeho života závisí predovšetkým od nás
Činnosť nadácie:
 • Sociálna kampaň Žijem uvedomelo
 • Uskutočňovanie konferencií, kongresov, sympózií
 • Uskutočňovanieškoelní a vzdelávacích akcií
 • Podpora podujatí propagujúcich zdravie

Počas podujatí organizovaných po celom Poľsku podporujeme také iniciatívy, ako sú: Krewniacy (Pokrvní príbuzní) - Európska nadácia čestného darcu krvi, Združenie Amazoniek z Częstochowej a nadácia Sme nablízku.

foundation film banner