Sociálna kampaň Žijem uvedomelo

Dozveďte sa viac o sociálnej kampani „Žijem uvedomelo“

Podporujeme kampaň „Žijem uvedomelo“

Európska sociálna kampaň „Žijem uvedomelo“ je spoločenské hnutie realizované nadáciou World Healthy Living Foundation. V tomto projekte by sme chceli s Vami zdieľať nielen čisto vedecké poznatky, ale aj vytvárať vlastné vzory ako postupovať a mať vplyv na pozitívne vnímanie sveta. V našich projektoch sa zdravie a „uvedomelý život“ realizuje holistickým prístupom k životu človeka, v ktorom neoddeliteľnými prvkami je pozitívny prístup k realite a schopnosť uplatňovať vo svojom živote zásady, vďaka ktorým žijeme dlhšie, zdravo a šťastne.

Ciele a oblasti kampane "Žijem uvedomelo"

  • šírenie poznatkov, vzdelávania verejnosti a propagácia uvedomelého životného štýlu;
  • hľadanie optimálneho riešenia v súlade s prírodou a uisťovanie, že výhradne my sami rozhodujeme o našom zdraví a živote.
  • V rámci tejto kampane sú organizované prednášky z oblasti lekárskych vied a spôsobov, ako prirodzene podporovať organizmus,
  • Rozširovanie znalostí o zdravých návykoch a prevencii proti ochoreniam.
  • zvyšovanie vedomia a informovanosti ľudí o príčinách civilizačných chorôb a o potrebách zmeny životného štýlu,
  • znižovanie náchylnosti na choroby u detí a mládeže,
aktívna činnosť v prospech zdravotného vzdelávania ľudí. Veríme, že lepšia je prevencia ako liečenie. Spoločne sme vsadili na zdravé návyky a dbanie o psychické zdravie. Uvedomujeme si, aká dôležitá je rovnováha, preto pristupujeme k človeku holisticky.
Mikroflora

dr h. c. Piotr Kardasz

Vplyv črevnej mikroflóry na rozvoj, fyziológiu a zdravie človeka spolu s prírodnými faktormi stabilizácie homeostázy

Długowieczność

Bożena Schleicher

Zdravie a dlhovekosť – poznajte potenciál stravovania v prevencii nádorových ochorení

Odporność

dr n. med Maria Bortel -Badura

Silná imunita je cesta k nášmu zdraviu

Potęga pożywienia

Bożena Schleicher

Správna výživa – sme tým, čo jeme.

Zdrowy kręgosłup

Alicja Sójka

Zdravá chrbtica. Má jedlo význam?

Tarczyca

Alicja Sójka

Štítna žľaza – sú to hormóny?

Cukrzyca

dr n. med Maria Bortel -Badura

Diabetes – zhuba našich čias

Strategia 5 Elementów

Krzysztof Mencel

Predpis na zdravie, čiže stratégia piatich elementov

Wychodź zdrowie

Nikodem Finke

Choďte, vychodíte svoje zdravie

Konferencja Zdrowia

dr h.c. Piotr Kardasz

Konferencie o zdraví – prevencia je kľúčom ku zdraviu (a dobrej nálade)

Borelioza

dr n. med Maria Bortel -Badura

Borelióza – tichá epidémia

Psychosomatyka

Krzysztof Mencel

Psychosomatika a úloha stresu pri vzniku chorôb

Profilaktyka

Alicja Sójka

Prevencia nádorových ochorení: poznajte, pochopte, predchádzajte

Motywacja do dbania o zdrowie

Natalia Rybarczyk

Čím sa máme motivovať, aby sme dbali o zdravie?

Strategia 5s

dr h.c. Piotr Kardasz

Malé zmeny, veľké efekty – poznajte stratégiu 5S

Pasożyty

Alicja Sójka

Čo vás „hryzie“ zvnútra? - ako sa zbaviť parazitov.

Tieto druhy aktivít v prospech zdravia sa môžu pričiniť k zlepšení zdravotného stavu a určite aj k zvýšeniu vedomia ľudí o príčinách civilizačných chorôb a o potrebách zmeny životného štýlu, čo sa prejaví v zníženej náchylnosti na ochorenia, najmä u detí a mládeže. Preto Vám veľmi odporúčame účasť na tejto konferencii. Stále vznikajú nové témy prednášok a nadviazuje sa spolupráca s novými expertmi. V súčasnosti konferencie konajú nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. Naše konferencie sme už usporiadali vo Veľkej Británii, na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku a dokonca aj mimo Európu, v Kazachstane. Rozvíjame sa pre Vás, pretože zdravie nie je stav, ale stály proces!